Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2380%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1370%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2380%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1370%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +692.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +692.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1190%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1190%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Milky way
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 70.17g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 4.01g Milky way
Ճարպեր 0g 17.23g Milky way
Ածխաջրեր 98.9g 71.17g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 456kcal Milky way
Շաքար 58.97g 59.69g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1g Milky way
Կալցիում 3mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.4mg 0.49mg Milky way
Մագնեզիում 1mg 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 1mg 67mg Milky way
Կալիում 5mg 124mg Milky way
Նատրիում 44mg 167mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.012mg 0.147mg Milky way
Մանգան 0.01mg 0.147mg Milky way
Սելեն 0.8µg 2µg Milky way
Վիտամին A 0IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 0µg 31µg Milky way
Վիտամին E 0mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0mg 0.7mg Milky way
Վիտամին B1 0.006mg 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.013mg 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.01mg 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.012mg 0.155mg Milky way
Վիտամին B6 0.005mg 0.014mg Milky way
Folate, total 0µg 4µg Milky way
Վիտամին B12 0µg 0.18µg Milky way
Choline, total 0mg 16.5mg Milky way
Վիտամին K 0µg 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 0mg 9mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.206g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 12.016g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
10%
Milky way
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Milky way
Milky way is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is cheaper?
Milky way
Milky way is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 0.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 123mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.016g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: