Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
հավասար Կալցիում - 106
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +115%
հավասար Կալցիում - 106

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +55.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +620.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +71%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +55.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.2%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.2%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.5%
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 63.7g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 4.91g Twix
Ճարպեր 17.23g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 71.17g 64.8g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 502kcal Twix
Շաքար 59.69g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.1g Twix
Կալցիում 115mg 106mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 20mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 67mg 105mg Twix
Կալիում 124mg 186mg Twix
Նատրիում 167mg 198mg Milky way
Ցինկ 0.69mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.147mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.147mg 0.273mg Twix
Սելեն 2µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 110IU 67IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg 20µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg 0.74mg Milky way
Վիտամին D 16IU 0IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0.6mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.103mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.154mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.155mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.014mg 0.025mg Twix
Folate, total 4µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.18µg 0.33µg Twix
Վիտամին K 3.6µg 5.6µg Twix
Խոլեստերին 9mg 7mg Twix
Տրանս ճարպ 0.206g 0.342g Milky way
Հագեցած ճարպ 12.016g 18.96g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
19%
Twix
Mineral Summary Score
23%
Milky way
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 11.44g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 18)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.944g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: