Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +9900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15200%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +850%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +9900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +983.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15200%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +13300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2170%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2300%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2170%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2300%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 74.9g Gumdrop
Ածխաջրեր 98.9g 74.9g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 290kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g 74.9g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Gumdrop
Կալցիում 3mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.4mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 1mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 1mg 56mg Sorghum syrup
Կալիում 5mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 44mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0mg 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.012mg 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 0.01mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 0.8µg 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին B1 0.006mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.013mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.01mg 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.012mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.005mg 0.67mg Sorghum syrup
Choline, total 0mg 13.3mg Sorghum syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 36mg)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 15.93g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ (0 g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: