Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sorghum syrup և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sorghum syrup vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +376.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +371.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +622.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +90.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +376.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +371.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +622.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +90.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +33400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +731.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +719.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +33400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +731.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +719.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +410.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +42.7%
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +410.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +42.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sorghum syrup Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sorghum syrup Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 74.9g 67.04g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 0g 0.04g Maple syrup
Ճարպեր 0g 0.06g Maple syrup
Ածխաջրեր 74.9g 67.04g Sorghum syrup
Կալորիականություն 290kcal 260kcal Sorghum syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 74.9g 60.46g Maple syrup
Կալցիում 150mg 102mg Sorghum syrup
Երկաթ 3.8mg 0.11mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 100mg 21mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 56mg 2mg Sorghum syrup
Կալիում 1000mg 212mg Sorghum syrup
Նատրիում 8mg 12mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.41mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.13mg 0.018mg Sorghum syrup
Մանգան 1.53mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 1.7µg 0.6µg Sorghum syrup
Վիտամին B1 0.1mg 0.066mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.155mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.1mg 0.081mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.804mg 0.036mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.67mg 0.002mg Sorghum syrup
Choline, total 13.3mg 1.6mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 0g 0.007g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.011g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.017g Maple syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sorghum syrup Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Sorghum syrup
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
64%
Sorghum syrup
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Շաքար (difference - 14.44g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: