Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +208.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +208.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2290%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2290%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Tabletop Sweeteners
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 76g Gumdrop
Ածխաջրեր 98.9g 76.1g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 279kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g 76g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0.1g
Կալցիում 3mg 1mg Gumdrop
Երկաթ 0.4mg 0.11mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 0mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 1mg 0mg Gumdrop
Կալիում 5mg 0mg Gumdrop
Նատրիում 44mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0mg 0.09mg Tabletop Sweeteners
Պղինձ 0.012mg 0.037mg Tabletop Sweeteners
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg 0.5µg Gumdrop
Վիտամին B1 0.006mg 0mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg 0.02mg Tabletop Sweeteners
Վիտամին B3 0.01mg 0mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg 0mg Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 42mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is cheaper (difference - $1.6)
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 17.03g)
Which food is richer in minerals?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ (0 g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: