Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -62.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +165.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +165.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +84.1%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +291.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +35.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +84.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.5%
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Dove milk chocolate
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 57.38g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 5.94g Dove milk chocolate
Ճարպեր 17.23g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 71.17g 59.78g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 59.69g 55.45g Dove milk chocolate
Բջջանյութ(Fiber) 1g 2.4g Dove milk chocolate
Կալցիում 115mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 0.49mg 1.11mg Dove milk chocolate
Մագնեզիում 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg Milky way
Կալիում 124mg Milky way
Նատրիում 167mg 63mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.147mg Milky way
Մանգան 0.147mg Milky way
Սելեն 2µg Milky way
Վիտամին A 110IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 31µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0.8mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg Milky way
Վիտամին B6 0.014mg Milky way
Folate, total 4µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 18mg Milky way
Տրանս ճարպ 0.206g 0.246g Milky way
Հագեցած ճարպ 12.016g 19.24g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
23%
Milky way
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Milky way
Milky way is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.224g)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Շաքար (difference - 4.24g)
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 104mg)
Which food is lower in glycemic index?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in glycemic index (difference - 17)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: