Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2380%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1370%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2380%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1370%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +692.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +692.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1190%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1190%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Gumdrop
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 4.01g 0g Milky way
Ճարպեր 17.23g 0g Milky way
Ածխաջրեր 71.17g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 456kcal 396kcal Milky way
Շաքար 59.69g 58.97g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0.1g Milky way
Կալցիում 115mg 3mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 0.4mg Milky way
Մագնեզիում 20mg 1mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg 1mg Milky way
Կալիում 124mg 5mg Milky way
Նատրիում 167mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.69mg 0mg Milky way
Պղինձ 0.147mg 0.012mg Milky way
Մանգան 0.147mg 0.01mg Milky way
Սելեն 2µg 0.8µg Milky way
Վիտամին A 110IU 0IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg 0µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg 0mg Milky way
Վիտամին D 16IU 0IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg 0.006mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg 0.013mg Milky way
Վիտամին B3 0.154mg 0.01mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg 0.012mg Milky way
Վիտամին B6 0.014mg 0.005mg Milky way
Folate, total 4µg 0µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg 0µg Milky way
Choline, total 16.5mg 0mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg 0µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 0mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.206g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 12.016g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 0g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
23%
Milky way
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Milky way
Milky way is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is cheaper?
Milky way
Milky way is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 0.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 123mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.016g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: