Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1542.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1671.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +453.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +185.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1542.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1671.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +453.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +185.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +71.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1236.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5643.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +330%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +38.1%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1236.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5643.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +330%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +38.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22200%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +188.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22200%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +188.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 4.01g 0.3g Milky way
Ճարպեր 17.23g 0.3g Milky way
Ածխաջրեր 71.17g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 456kcal 325kcal Milky way
Շաքար 59.69g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 1g 8.6g Pectin
Կալցիում 115mg 7mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 20mg 1mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg 2mg Milky way
Կալիում 124mg 7mg Milky way
Նատրիում 167mg 200mg Milky way
Ցինկ 0.69mg 0.47mg Milky way
Պղինձ 0.147mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.147mg 0.07mg Milky way
Սելեն 2µg 0µg Milky way
Վիտամին A 110IU 3IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg 0µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg 0.008mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg 0.06mg Milky way
Վիտամին B3 0.154mg 0.005mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg 0.11mg Milky way
Վիտամին B6 0.014mg 0.01mg Milky way
Folate, total 4µg 1µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg 0µg Milky way
Choline, total 16.5mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 9mg 0mg Pectin
Տրանս ճարպ 0.206g Pectin
Հագեցած ճարպ 12.016g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 0.01g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0.09g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
2%
Pectin
Mineral Summary Score
23%
Milky way
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 59.69g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.966g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 33mg)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: