Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Goobers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Goobers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +316.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +229.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +316.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +229.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Pretzel
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +150.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1060.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.7
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +64.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +150.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1060.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.7

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.8%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Goobers
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Goobers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 43.3g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 9.7g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 34g Goobers
Ածխաջրեր 80.39g 53g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 512kcal Goobers
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 43g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 9.7g Goobers
Կալցիում 27mg 89mg Goobers
Երկաթ 4.58mg 1.1mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg Pretzel
Կալիում 223mg 502mg Goobers
Նատրիում 1240mg 36mg Goobers
Ցինկ 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg Pretzel
Մանգան 1.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 68IU Goobers
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg 0.3mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg Pretzel
Folate, total 166µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 12mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g 0.07g Pretzel
Հագեցած ճարպ 0.391g 12.1g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Goobers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
0%
Goobers
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
12%
Goobers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 40.79g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.709g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 1204mg)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Goobers
Goobers is cheaper (difference - $2.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: