Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Purple mangosteen և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Purple mangosteen and Passion fruit different?

  • Passion fruit is higher than Purple mangosteen in Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին C, Երկաթ, Կալիում, Ֆոսֆոր, Վիտամին B3, Վիտամին A, RAE, Վիտամին B6, and Վիտամին B2.
  • Passion fruit covers your daily need of Բջջանյութ(Fiber) 34% more than Purple mangosteen.
  • Purple mangosteen contains 2 times more Folate, total than Passion fruit. Purple mangosteen contains 31µg of Folate, total, while Passion fruit contains 14µg.

Mangosteen, canned, syrup pack and Passion-fruit, (granadilla), purple, raw types were used in this article.

Infographic

Purple mangosteen vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +123.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%
հավասար Կալցիում - 12
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +123.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +750%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +625%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%
հավասար Կալցիում - 12

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3534.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +934.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +424.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +455.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3534.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +934.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +424.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +455.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Purple mangosteen Passion fruit
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Purple mangosteen Passion fruit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.11g 12.98g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 0.41g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.58g 0.7g Passion fruit
Ածխաջրեր 17.91g 23.38g Passion fruit
Կալորիականություն 73kcal 97kcal Passion fruit
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 11.2g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 10.4g Passion fruit
Կալցիում 12mg 12mg
Երկաթ 0.3mg 1.6mg Passion fruit
Մագնեզիում 13mg 29mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 8mg 68mg Passion fruit
Կալիում 48mg 348mg Passion fruit
Նատրիում 7mg 28mg Purple mangosteen
Ցինկ 0.21mg 0.1mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.086mg Passion fruit
Վիտամին A 35IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին E mg 0.02mg Passion fruit
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 2.9mg 30mg Passion fruit
Վիտամին B1 0.054mg 0mg Purple mangosteen
Վիտամին B2 0.054mg 0.13mg Passion fruit
Վիտամին B3 0.286mg 1.5mg Passion fruit
Վիտամին B5 0.032mg mg Purple mangosteen
Վիտամին B6 0.018mg 0.1mg Passion fruit
Folate, total 31µg 14µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.7µg Passion fruit
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.059g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Purple mangosteen Passion fruit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6
Purple mangosteen
23
Passion fruit
Mineral Summary Score
8
Purple mangosteen
22
Passion fruit

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
2%
Purple mangosteen
13%
Passion fruit
Carbohydrates
18%
Purple mangosteen
23%
Passion fruit
Fats
3%
Purple mangosteen
3%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 11.2g)
Which food is lower in Նատրիում?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.059g)
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 42)
Which food is cheaper?
Passion fruit
Passion fruit is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: