Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Սագախոտ (Քինոա) և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Սագախոտ (Քինոա) vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +373.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +376.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +252.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 56% 46% 66% 16% 1% 30% 64% 83% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +373.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +376.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +252.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +138240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 13% 0% 0% 27% 26% 8% 0% 29% 32% 0% 13% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 11% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +17.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +138240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +142.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +174.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +287.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.8%
4% 2% 21% 72%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 21.3 գ
Ջուր: 71.61 գ
Այլ: 0.77 գ
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +174.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +287.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +372.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90%
13% 29% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.231 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.528 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.078 գ
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +372.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Սագախոտ (Քինոա) Garden cress
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Սագախոտ (Քինոա) Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.5g 4.4g Սագախոտ (Քինոա)
Սպիտակուցներ 4.4g 2.6g Սագախոտ (Քինոա)
Ճարպեր 1.92g 0.7g Սագախոտ (Քինոա)
Ածխաջրեր 21.3g 5.5g Սագախոտ (Քինոա)
Կալորիականություն 120kcal 32kcal Սագախոտ (Քինոա)
Օսլա 17.63g Սագախոտ (Քինոա)
Շաքար 0.87g 4.4g Սագախոտ (Քինոա)
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 1.1g Սագախոտ (Քինոա)
Կալցիում 17mg 81mg Garden cress
Երկաթ 1.49mg 1.3mg Սագախոտ (Քինոա)
Մագնեզիում 64mg 38mg Սագախոտ (Քինոա)
Ֆոսֆոր 152mg 76mg Սագախոտ (Քինոա)
Կալիում 172mg 606mg Garden cress
Նատրիում 7mg 14mg Սագախոտ (Քինոա)
Ցինկ 1.09mg 0.23mg Սագախոտ (Քինոա)
Պղինձ 0.192mg 0.17mg Սագախոտ (Քինոա)
Մանգան 0.631mg 0.553mg Սագախոտ (Քինոա)
Սելեն 2.8µg 0.9µg Սագախոտ (Քինոա)
Վիտամին A 5IU 6917IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 0µg 346µg Garden cress
Վիտամին E 0.63mg 0.7mg Garden cress
Վիտամին C 0mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 0.107mg 0.08mg Սագախոտ (Քինոա)
Վիտամին B2 0.11mg 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 0.412mg 1mg Garden cress
Վիտամին B5 0.242mg Garden cress
Վիտամին B6 0.123mg 0.247mg Garden cress
Folate, total 42µg 80µg Garden cress
Choline, total 23mg 19.5mg Սագախոտ (Քինոա)
Վիտամին K 0µg 541.9µg Garden cress
Տրիպտոֆան 0.052mg Սագախոտ (Քինոա)
Տրեոնին 0.131mg Սագախոտ (Քինոա)
Իզոլեյցին 0.157mg Սագախոտ (Քինոա)
Լեյցին 0.261mg Սագախոտ (Քինոա)
Լիզին 0.239mg Սագախոտ (Քինոա)
Մեթիոնին 0.096mg Սագախոտ (Քինոա)
Ֆենիլալանին 0.185mg Սագախոտ (Քինոա)
Վալին 0.185mg Սագախոտ (Քինոա)
Հիստիդին 0.127mg Սագախոտ (Քինոա)
Հագեցած ճարպ 0.231g 0.023g Garden cress
22:6 n-3 (DHA) 0.015g 0g Սագախոտ (Քինոա)
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.528g 0.239g Սագախոտ (Քինոա)
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.078g 0.228g Սագախոտ (Քինոա)

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Սագախոտ (Քինոա) Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Սագախոտ (Քինոա)
173%
Garden cress
Mineral Summary Score
38%
Սագախոտ (Քինոա)
33%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Սագախոտ (Քինոա)
Սագախոտ (Քինոա) is lower in Շաքար (difference - 3.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Սագախոտ (Քինոա)
Սագախոտ (Քինոա) is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is richer in minerals?
Սագախոտ (Քինոա)
Սագախոտ (Քինոա) is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.208g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Սագախոտ (Քինոա) - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168917/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: