Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Aspartame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Aspartame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2900%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.7%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 89% 9%
Սպիտակուցներ: 2.17 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 89.08 գ
Ջուր: 8.75 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Aspartame
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Aspartame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 89.08g Aspartame
Սպիտակուցներ 4.4g 2.17g Raisinets
Ճարպեր 17g 0g Raisinets
Ածխաջրեր 71g 89.08g Aspartame
Կալորիականություն 422kcal 365kcal Raisinets
Օսլա 8.36g Aspartame
Շաքար 59g 80.7g Raisinets
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 0g Raisinets
Կալցիում 85mg 0mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 0.04mg Raisinets
Կալիում 4mg Aspartame
Նատրիում 33mg 0mg Aspartame
Ցինկ 0.01mg Aspartame
Սելեն 0.5µg Aspartame
Վիտամին A 77IU 0IU Raisinets
Վիտամին C 1.6mg 0mg Raisinets
Ֆենիլալանին 1.186mg Aspartame
Խոլեստերին 11mg 0mg Aspartame
Տրանս ճարպ 0.08g Aspartame
Հագեցած ճարպ 11g 0g Aspartame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Aspartame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
0%
Aspartame
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
0%
Aspartame

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Raisinets
Raisinets is lower in Շաքար (difference - 21.7g)
Which food is lower in Նատրիում?
Aspartame
Aspartame is lower in Նատրիում (difference - 33mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Aspartame
Aspartame is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Aspartame
Aspartame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11g)
Which food is richer in minerals?
Aspartame
Aspartame is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Aspartame
Aspartame is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Aspartame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169657/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: