Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +39%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +39%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +884.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
հավասար Ածխաջրեր - 67
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +884.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.5%
հավասար Ածխաջրեր - 67

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Crunch bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 65.1g Raisinets
Սպիտակուցներ 4.4g 5g Crunch bar
Ճարպեր 17g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 71g 67g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 59g 55g Crunch bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 1.9g Raisinets
Կալցիում 85mg 100mg Crunch bar
Երկաթ 1.2mg 0.7mg Raisinets
Կալիում 305mg Crunch bar
Նատրիում 33mg 150mg Raisinets
Վիտամին A 77IU 107IU Crunch bar
Վիտամին C 1.6mg 0.5mg Raisinets
Խոլեստերին 11mg 13mg Raisinets
Տրանս ճարպ 0.08g 0.137g Raisinets
Հագեցած ճարպ 11g 16g Raisinets

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 117mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Raisinets
Raisinets is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5g)
Which food is lower in Շաքար?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Շաքար (difference - 4g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: