Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +252.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +252.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +64.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.7%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97
հավասար Ջուր - 6.1
հավասար Այլ - 1.1
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.7%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97
հավասար Ջուր - 6.1
հավասար Այլ - 1.1

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 4.4g 2.5g Raisinets
Ճարպեր 17g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 71g 70.97g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 59g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 1g Raisinets
Կալցիում 85mg 76mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 0.34mg Raisinets
Մագնեզիում 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 100 grand bar
Նատրիում 33mg 203mg Raisinets
Ցինկ 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 77IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 1.6mg 0.7mg Raisinets
Վիտամին B1 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 11mg 12mg Raisinets
Տրանս ճարպ 0.08g 0g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11g 11.9g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 170mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Raisinets
Raisinets is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.9g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 7.1g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: