Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rapini և Chard raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rapini vs Chard raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +113.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +268.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +326.2%
հավասար Մանգան - 0.366
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 68% 58% 20% 34% 28% 10% 60% 48% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +113.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +268.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +93.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +326.2%
հավասար Մանգան - 0.366
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rapini
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +305%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +205.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +492.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +270.5%
հավասար Choline, total - 18
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 10% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 367% 38% 0% 100% 10% 21% 8% 11% 23% 11% 0% 10% 2075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +305%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +205.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +492.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +270.5%
հավասար Choline, total - 18

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +70.2%
հավասար Ջուր - 92.66
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
2% 4% 93%
Սպիտակուցներ: 1.8 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.74 գ
Ջուր: 92.66 գ
Այլ: 1.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +70.2%
հավասար Ջուր - 92.66

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.8%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
21% 29% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.03 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.04 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +53.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Chard raw
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Chard raw Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 2.14g Chard raw
Սպիտակուցներ 3.17g 1.8g Rapini
Ճարպեր 0.49g 0.2g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 3.74g Chard raw
Կալորիականություն 22kcal 19kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g 1.1g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 1.6g Rapini
Կալցիում 108mg 51mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 1.8mg Rapini
Մագնեզիում 22mg 81mg Chard raw
Ֆոսֆոր 73mg 46mg Rapini
Կալիում 196mg 379mg Chard raw
Նատրիում 33mg 213mg Rapini
Ցինկ 0.77mg 0.36mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.179mg Chard raw
Մանգան 0.395mg 0.366mg Rapini
Սելեն 1µg 0.9µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 6116IU Chard raw
Վիտամին A, RAE 131µg 306µg Chard raw
Վիտամին E 1.62mg 1.89mg Chard raw
Վիտամին C 20.2mg 30mg Chard raw
Վիտամին B1 0.162mg 0.04mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.09mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 0.4mg Rapini
Վիտամին B5 0.322mg 0.172mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.099mg Rapini
Folate, total 83µg 14µg Rapini
Choline, total 18.3mg 18mg Rapini
Վիտամին K 224µg 830µg Chard raw
Տրիպտոֆան 0.043mg 0.017mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg 0.083mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg 0.147mg Chard raw
Լեյցին 0.17mg 0.13mg Rapini
Լիզին 0.198mg 0.099mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg 0.019mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg 0.11mg Rapini
Վալին 0.153mg 0.11mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg 0.036mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.03g Chard raw
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.04g Chard raw
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.07g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Chard raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
80%
Rapini
206%
Chard raw
Mineral Summary Score
27%
Rapini
34%
Chard raw

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 0.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 180mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chard raw
Chard raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.02g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (32)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($0.4)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Chard raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169991/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: