Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Sauerkraut և Tomatillo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Sauerkraut vs Tomatillo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +95%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +57.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +101224.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32% 20% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 24% 15% 17% 24% 1% 6% 27% 19957% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +95%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +57.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +101224.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +132.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 33%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 8% 0% 39% 11% 9% 35% 9% 13% 6% 0% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +25.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +132.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +242.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +533.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +290.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +628.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 0.96
հավասար Ջուր - 91.63
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
6% 92%
Սպիտակուցներ: 0.96 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 5.84 գ
Ջուր: 91.63 գ
Այլ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +290.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +628.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 0.96
հավասար Ջուր - 91.63

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +522.4%
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
20% 22% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.139 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.417 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1092.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +522.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Sauerkraut Tomatillo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Sauerkraut Tomatillo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 1.38g 3.94g Tomatillo
Սպիտակուցներ 0.91g 0.96g Tomatillo
Ճարպեր 0.14g 1.02g Tomatillo
Ածխաջրեր 4.28g 5.84g Tomatillo
Կալորիականություն 19kcal 32kcal Tomatillo
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 1.78g 3.93g Sauerkraut
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 1.9g Sauerkraut
Կալցիում 30mg 7mg Sauerkraut
Երկաթ 1.47mg 0.62mg Sauerkraut
Մագնեզիում 13mg 20mg Tomatillo
Ֆոսֆոր 20mg 39mg Tomatillo
Կալիում 170mg 268mg Tomatillo
Նատրիում 661mg 1mg Tomatillo
Ցինկ 0.19mg 0.22mg Tomatillo
Պղինձ 0.096mg 0.079mg Sauerkraut
Մանգան 0.151mg 153mg Tomatillo
Սելեն 0.6µg 0.5µg Sauerkraut
Վիտամին A 18IU 114IU Tomatillo
Վիտամին A, RAE 1µg 6µg Tomatillo
Վիտամին E 0.14mg 0.38mg Tomatillo
Վիտամին C 14.7mg 11.7mg Sauerkraut
Վիտամին B1 0.021mg 0.044mg Tomatillo
Վիտամին B2 0.022mg 0.035mg Tomatillo
Վիտամին B3 0.143mg 1.85mg Tomatillo
Վիտամին B5 0.093mg 0.15mg Tomatillo
Վիտամին B6 0.13mg 0.056mg Sauerkraut
Folate, total 24µg 7µg Sauerkraut
Վիտամին K 13µg 10.1µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.008mg Sauerkraut
Տրեոնին 0.025mg Sauerkraut
Իզոլեյցին 0.021mg Sauerkraut
Լեյցին 0.029mg Sauerkraut
Լիզին 0.031mg Sauerkraut
Մեթիոնին 0.009mg Sauerkraut
Ֆենիլալանին 0.023mg Sauerkraut
Վալին 0.03mg Sauerkraut
Հիստիդին 0.016mg Sauerkraut
Հագեցած ճարպ 0.034g 0.139g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.013g 0.155g Tomatillo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.067g 0.417g Tomatillo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Sauerkraut Tomatillo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13%
Sauerkraut
13%
Tomatillo
Mineral Summary Score
24%
Sauerkraut
2007%
Tomatillo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Նատրիում (difference - 660mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tomatillo
Tomatillo is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Tomatillo
Tomatillo is cheaper (difference - $1)
Which food is lower in Շաքար?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Շաքար (difference - 2.15g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.105g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients
  2. Tomatillo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168566/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: