Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Spelt և Amaranth grain սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Spelt and Amaranth grain

  • Spelt has more Մանգան, Վիտամին B3, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին B1, Ցինկ, Մագնեզիում, and Սելեն than Amaranth grain.
  • Spelt's daily need coverage for Մանգան is 93% more.
  • Spelt contains 29 times more Վիտամին B3 than Amaranth grain. Spelt contains 6.843mg of Վիտամին B3, while Amaranth grain contains 0.235mg.

The food varieties used in the comparison are Spelt, uncooked and Amaranth grain, cooked.

Infographic

Spelt vs Amaranth grain infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +249.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 79% 47% 64% 12% 1% 24% 50% 112% 30%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +111.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +109.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +281.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +243%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +249.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +112.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 4% 6% 5% 0% 27% 17% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2326.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +413.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2811.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +104.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +283.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +582%
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
4% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.8 գ
Ճարպեր: 1.58 գ
Ածխաջրեր: 18.69 գ
Ջուր: 75.16 գ
Այլ: 0.77 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +283.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +132.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +582%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +232.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
89% 8%
Օսլա: 53.92 գ
Սախարոզ: 0.59 գ
Գլյուկոզա: 0.84 գ
Ֆրուկտոզա: 0.24 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 5.15 գ
Գալակտոզա: 0 գ
100%
Օսլա: 16.23 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +232.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Amaranth grain
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Amaranth grain Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 16.59g Spelt
Սպիտակուցներ 14.57g 3.8g Spelt
Ճարպեր 2.43g 1.58g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 18.69g Spelt
Կալորիականություն 338kcal 102kcal Spelt
Օսլա 53.92g 16.23g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g Amaranth grain
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g 2.1g Spelt
Կալցիում 27mg 47mg Amaranth grain
Երկաթ 4.44mg 2.1mg Spelt
Մագնեզիում 136mg 65mg Spelt
Ֆոսֆոր 401mg 148mg Spelt
Կալիում 388mg 135mg Spelt
Նատրիում 8mg 6mg Amaranth grain
Ցինկ 3.28mg 0.86mg Spelt
Պղինձ 0.511mg 0.149mg Spelt
Մանգան 2.983mg 0.854mg Spelt
Սելեն 11.7µg 5.5µg Spelt
Վիտամին A 10IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg 0.19mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0.015mg Spelt
Վիտամին B2 0.113mg 0.022mg Spelt
Վիտամին B3 6.843mg 0.235mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg Spelt
Վիտամին B6 0.23mg 0.113mg Spelt
Folate, total 45µg 22µg Spelt
Վիտամին K 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg Spelt
Տրեոնին 0.443mg Spelt
Իզոլեյցին 0.552mg Spelt
Լեյցին 1.07mg Spelt
Լիզին 0.409mg Spelt
Մեթիոնին 0.258mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.737mg Spelt
Վալին 0.681mg Spelt
Հիստիդին 0.36mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g Amaranth grain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Amaranth grain
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Spelt
5%
Amaranth grain
Mineral Summary Score
119%
Spelt
43%
Amaranth grain

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Spelt
Spelt is lower in glycemic index (difference - 34)
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.406g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Amaranth grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170683/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: