Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Spelt և Lima bean սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Spelt and Lima bean

  • Spelt has more Մանգան, Ֆոսֆոր, Վիտամին B3, Պղինձ, Երկաթ, Մագնեզիում, Ցինկ, Վիտամին B1, Բջջանյութ(Fiber), and Սելեն than Lima bean.
  • Spelt's daily need coverage for Մանգան is 107% more.
  • Spelt contains 16 times more Վիտամին B3 than Lima bean. Spelt contains 6.843mg of Վիտամին B3, while Lima bean contains 0.421mg.

The food varieties used in the comparison are Spelt, uncooked and Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Spelt vs Lima bean infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +216.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +261.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +245.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +478.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79% 68% 25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +216.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +261.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +245.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +478.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +338.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +126.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1525.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +84.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +338.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +126.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +105.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1525.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +84.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +86.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +539.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +236.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +533.3%
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
8% 21% 70%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0.38 գ
Ածխաջրեր: 20.88 գ
Ջուր: 69.79 գ
Այլ: 1.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +86.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +539.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +236.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +533.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1208.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +635.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.1%
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
30% 12% 58%
Հագեցած ճարպ: 0.089 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.034 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.171 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1208.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +635.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Lima bean
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Lima bean Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 13.88g Spelt
Սպիտակուցներ 14.57g 7.8g Spelt
Ճարպեր 2.43g 0.38g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 20.88g Spelt
Կալորիականություն 338kcal 115kcal Spelt
Օսլա 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g 2.9g Lima bean
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g 7g Spelt
Կալցիում 27mg 17mg Spelt
Երկաթ 4.44mg 2.39mg Spelt
Մագնեզիում 136mg 43mg Spelt
Ֆոսֆոր 401mg 111mg Spelt
Կալիում 388mg 508mg Lima bean
Նատրիում 8mg 2mg Lima bean
Ցինկ 3.28mg 0.95mg Spelt
Պղինձ 0.511mg 0.235mg Spelt
Մանգան 2.983mg 0.516mg Spelt
Սելեն 11.7µg 4.5µg Spelt
Վիտամին A 10IU 0IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg 0.18mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0.161mg Spelt
Վիտամին B2 0.113mg 0.055mg Spelt
Վիտամին B3 6.843mg 0.421mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg 0.422mg Spelt
Վիտամին B6 0.23mg 0.161mg Spelt
Folate, total 45µg 83µg Lima bean
Վիտամին K 3.6µg 2µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg 0.092mg Spelt
Տրեոնին 0.443mg 0.337mg Spelt
Իզոլեյցին 0.552mg 0.411mg Spelt
Լեյցին 1.07mg 0.673mg Spelt
Լիզին 0.409mg 0.523mg Lima bean
Մեթիոնին 0.258mg 0.099mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.737mg 0.449mg Spelt
Վալին 0.681mg 0.469mg Spelt
Հիստիդին 0.36mg 0.238mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g 0.089g Lima bean
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 0.034g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g 0.171g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Lima bean
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Spelt
16%
Lima bean
Mineral Summary Score
119%
Spelt
41%
Lima bean

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $1.2)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lima bean
Lima bean is lower in Շաքար (difference - 3.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lima bean
Lima bean is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.317g)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 31)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: