Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Spelt և Teff սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Spelt vs Teff infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
2
:
8
Teff
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +209.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 429
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +209.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 429

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
8
:
4
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +89.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.6%
հավասար Վիտամին A - 9
հավասար Վիտամին B1 - 0.39
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 8% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +89.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +109.6%
հավասար Վիտամին A - 9
հավասար Վիտամին B1 - 0.39

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Spelt
3
:
2
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 13.3
հավասար Ճարպեր - 2.38
հավասար Ածխաջրեր - 73.13
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 13.3
հավասար Ճարպեր - 2.38
հավասար Ածխաջրեր - 73.13

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Spelt
2
:
1
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +32.4%
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +32.4%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Spelt
3
:
2
Teff
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +51400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +95.8%
հավասար Սախարոզ - 0.62
89% 8%
Օսլա: 53.92 գ
Սախարոզ: 0.59 գ
Գլյուկոզա: 0.84 գ
Ֆրուկտոզա: 0.24 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 5.15 գ
Գալակտոզա: 0 գ
95% 2%
Օսլա: 36.56 գ
Սախարոզ: 0.62 գ
Գլյուկոզա: 0.73 գ
Ֆրուկտոզա: 0.47 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.01 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +47.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +51400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +95.8%
հավասար Սախարոզ - 0.62

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Teff
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Teff Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 65.13g Teff
Սպիտակուցներ 14.57g 13.3g Spelt
Ճարպեր 2.43g 2.38g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 73.13g Teff
Կալորիականություն 338kcal 367kcal Teff
Օսլա 53.92g 36.56g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g 0.47g Teff
Շաքար 6.82g 1.84g Teff
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g 8g Spelt
Կալցիում 27mg 180mg Teff
Երկաթ 4.44mg 7.63mg Teff
Մագնեզիում 136mg 184mg Teff
Ֆոսֆոր 401mg 429mg Teff
Կալիում 388mg 427mg Teff
Նատրիում 8mg 12mg Spelt
Ցինկ 3.28mg 3.63mg Teff
Պղինձ 0.511mg 0.81mg Teff
Մանգան 2.983mg 9.24mg Teff
Սելեն 11.7µg 4.4µg Spelt
Վիտամին A 10IU 9IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg 0.08mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0.39mg Teff
Վիտամին B2 0.113mg 0.27mg Teff
Վիտամին B3 6.843mg 3.363mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg 0.942mg Spelt
Վիտամին B6 0.23mg 0.482mg Teff
Folate, total 45µg Spelt
Choline, total 13.1mg Teff
Վիտամին K 3.6µg 1.9µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg 0.139mg Teff
Տրեոնին 0.443mg 0.51mg Teff
Իզոլեյցին 0.552mg 0.501mg Spelt
Լեյցին 1.07mg 1.068mg Spelt
Լիզին 0.409mg 0.376mg Spelt
Մեթիոնին 0.258mg 0.428mg Teff
Ֆենիլալանին 0.737mg 0.698mg Spelt
Վալին 0.681mg 0.686mg Teff
Հիստիդին 0.36mg 0.301mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g 0.449g Spelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 0.589g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g 1.071g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Teff
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32%
Spelt
31%
Teff
Mineral Summary Score
119%
Spelt
229%
Teff

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Teff
Teff is lower in Շաքար (difference - 4.98g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 63)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Spelt
Spelt is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Spelt
Spelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.043g)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: