Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Spelt և Wheat gluten սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Spelt and Wheat gluten

  • Spelt has more Վիտամին B3, Բջջանյութ(Fiber), Պղինձ, Վիտամին B1, Մագնեզիում, Ցինկ, Վիտամին B5, Ֆոսֆոր, and Վիտամին B6, however, Wheat gluten is richer in Սելեն.
  • Wheat gluten's daily need coverage for Սելեն is 51% more.

The food varieties used in the comparison are Spelt, uncooked and Vital wheat gluten.

Infographic

Spelt vs Wheat gluten infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +444%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +285.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +180.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +425.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +239.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 43% 195% 18% 112% 9% 4% 24% 61% 0% 217%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +444%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +285.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +180.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +425.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +239.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Spelt
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +409%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +415.9%
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
75% 2% 14% 8%
Սպիտակուցներ: 75.16 գ
Ճարպեր: 1.85 գ
Ածխաջրեր: 13.79 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +409%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +79%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +415.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +185.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33%
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
22% 13% 65%
Հագեցած ճարպ: 0.272 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.156 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.81 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +185.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Wheat gluten
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Wheat gluten Opinion
Զուտ ածխաջրեր 59.49g 13.19g Spelt
Սպիտակուցներ 14.57g 75.16g Wheat gluten
Ճարպեր 2.43g 1.85g Spelt
Ածխաջրեր 70.19g 13.79g Spelt
Կալորիականություն 338kcal 370kcal Wheat gluten
Օսլա 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g 0g Wheat gluten
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g 0.6g Spelt
Կալցիում 27mg 142mg Wheat gluten
Երկաթ 4.44mg 5.2mg Wheat gluten
Մագնեզիում 136mg 25mg Spelt
Ֆոսֆոր 401mg 260mg Spelt
Կալիում 388mg 100mg Spelt
Նատրիում 8mg 29mg Spelt
Ցինկ 3.28mg 0.85mg Spelt
Պղինձ 0.511mg 0.182mg Spelt
Մանգան 2.983mg Spelt
Սելեն 11.7µg 39.7µg Wheat gluten
Վիտամին A 10IU 0IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg 0mg Spelt
Վիտամին B1 0.364mg 0mg Spelt
Վիտամին B2 0.113mg 0mg Spelt
Վիտամին B3 6.843mg 0mg Spelt
Վիտամին B5 1.068mg 0mg Spelt
Վիտամին B6 0.23mg 0mg Spelt
Folate, total 45µg 0µg Spelt
Վիտամին K 3.6µg 0µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.132mg Spelt
Տրեոնին 0.443mg Spelt
Իզոլեյցին 0.552mg Spelt
Լեյցին 1.07mg Spelt
Լիզին 0.409mg Spelt
Մեթիոնին 0.258mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.737mg Spelt
Վալին 0.681mg Spelt
Հիստիդին 0.36mg Spelt
Հագեցած ճարպ 0.406g 0.272g Wheat gluten
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.445g 0.156g Spelt
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.258g 0.81g Spelt
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Wheat gluten
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Spelt
0%
Wheat gluten
Mineral Summary Score
119%
Spelt
68%
Wheat gluten

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Wheat gluten
Wheat gluten is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Wheat gluten
Wheat gluten is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.134g)
Which food is lower in Նատրիում?
Spelt
Spelt is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food is lower in glycemic index?
Spelt
Spelt is lower in glycemic index (difference - 1)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients
  2. Wheat gluten - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168147/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: