Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Aspartame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Aspartame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +429.3%
հավասար Ածխաջրեր - 89.08
հավասար Ջուր - 8.75
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
2% 89% 9%
Սպիտակուցներ: 2.17 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 89.08 գ
Ջուր: 8.75 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +429.3%
հավասար Ածխաջրեր - 89.08
հավասար Ջուր - 8.75

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Aspartame
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Aspartame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 89.08g Aspartame
Սպիտակուցներ 0.41g 2.17g Aspartame
Ճարպեր 8.21g 0g Starburst
Ածխաջրեր 82.57g 89.08g Aspartame
Կալորիականություն 408kcal 365kcal Starburst
Օսլա 8.36g Aspartame
Շաքար 58.12g 80.7g Starburst
Երկաթ 0.01mg 0.04mg Aspartame
Մագնեզիում 1mg 0mg Starburst
Ֆոսֆոր 5mg 0mg Starburst
Կալիում 2mg 4mg Aspartame
Նատրիում 2mg 0mg Aspartame
Ցինկ 0mg 0.01mg Aspartame
Պղինձ 0.012mg 0mg Starburst
Մանգան 0.015mg 0mg Starburst
Սելեն 0.8µg 0.5µg Starburst
Վիտամին A 1IU 0IU Starburst
Վիտամին E 0.33mg 0mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 0mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0mg Starburst
Վիտամին B2 0.002mg 0mg Starburst
Վիտամին B3 0.005mg 0mg Starburst
Վիտամին B5 0.035mg 0mg Starburst
Folate, total 1µg 0µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg 0µg Starburst
Ֆենիլալանին 1.186mg Aspartame
Տրանս ճարպ 0.141g Aspartame
Հագեցած ճարպ 7.778g 0g Aspartame

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Aspartame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
0%
Aspartame
Mineral Summary Score
1%
Starburst
0%
Aspartame

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Starburst
Starburst is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 22.58g)
Which food is richer in vitamins?
Starburst
Starburst is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Aspartame
Aspartame is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Aspartame
Aspartame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.778g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Aspartame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169657/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: