Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +4100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1320%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +9300%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +4100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1320%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +9300%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6422.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +52.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6422.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +52.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +85%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1139%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +380%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +85%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1139%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +380%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Rolo
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 67.05g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 5.08g Rolo
Ճարպեր 8.21g 20.93g Rolo
Ածխաջրեր 82.57g 67.95g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 474kcal Rolo
Շաքար 58.12g 63.93g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.9g Rolo
Կալցիում 0mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.01mg 0.42mg Rolo
Մագնեզիում 1mg 0mg Starburst
Ֆոսֆոր 5mg 71mg Rolo
Կալիում 2mg 188mg Rolo
Նատրիում 2mg 188mg Starburst
Պղինձ 0.012mg 0mg Starburst
Մանգան 0.015mg 0mg Starburst
Սելեն 0.8µg 0µg Starburst
Վիտամին A 1IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 0µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.33mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 58.7mg 0.9mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.002mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.005mg 0.04mg Rolo
Վիտամին B5 0.035mg 0mg Starburst
Folate, total 1µg 0µg Starburst
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 2.1µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 0mg 12mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g 0g Rolo
Հագեցած ճարպ 7.778g 14.542g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Starburst
10%
Rolo
Mineral Summary Score
1%
Starburst
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 5.81g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.764g)
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: