Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +366.7%
հավասար Մագնեզիում - 1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +366.7%
հավասար Մագնեզիում - 1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.005
հավասար Folate, total - 1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
հավասար Վիտամին B3 - 0.005
հավասար Folate, total - 1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2636.7%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4
հավասար Ջուր - 8.7
հավասար Այլ - 0.3
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2636.7%
հավասար Ածխաջրեր - 90.4
հավասար Ջուր - 8.7
հավասար Այլ - 0.3

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Pectin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 81.8g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 0.3g Starburst
Ճարպեր 8.21g 0.3g Starburst
Ածխաջրեր 82.57g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 408kcal 325kcal Starburst
Շաքար 58.12g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0g 8.6g Pectin
Կալցիում 0mg 7mg Pectin
Երկաթ 0.01mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 1mg 1mg
Ֆոսֆոր 5mg 2mg Starburst
Կալիում 2mg 7mg Pectin
Նատրիում 2mg 200mg Starburst
Ցինկ 0mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.012mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.015mg 0.07mg Pectin
Սելեն 0.8µg 0µg Starburst
Վիտամին A 1IU 3IU Pectin
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 0mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.008mg Pectin
Վիտամին B2 0.002mg 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.005mg 0.005mg
Վիտամին B5 0.035mg 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0mg 0.01mg Pectin
Folate, total 1µg 1µg
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g Pectin
Հագեցած ճարպ 7.778g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.01g Pectin
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.09g Pectin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
2%
Pectin
Mineral Summary Score
1%
Starburst
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 198mg)
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 58.12g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.728g)
Which food is richer in minerals?
Pectin
Pectin is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: