Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Prawn crackers (Shrimp chips) և Plantain chips սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Prawn crackers (Shrimp chips) vs Plantain chips infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +144.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +273%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +675.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +8175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.6%
հավասար Մագնեզիում - 71
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 72% 52% 82% 18% 75% 38% 74% 280% 181%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 37% 51% 34% 70% 27% 11% 66% 37% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +144.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +273%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +675.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +8175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.6%
հավասար Մագնեզիում - 71

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +306.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +242.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +113%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +123.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 66% 0% 0% 67% 21% 50% 20% 50% 18% 3% 10% 32%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 84% 101% 0% 108% 17% 10% 16% 67% 107% 27% 0% 0% 72%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +306.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +127.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +242.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +113%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +123.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +550.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.7%
հավասար Ածխաջրեր - 63.84
հավասար Այլ - 2.2
7% 18% 59% 14% 2%
Սպիտակուցներ: 7.14 գ
Ճարպեր: 17.86 գ
Ածխաջրեր: 59.09 գ
Ջուր: 13.6 գ
Այլ: 2.31 գ
2% 30% 64% 2% 2%
Սպիտակուցներ: 2.28 գ
Ճարպեր: 29.59 գ
Ածխաջրեր: 63.84 գ
Ջուր: 2.09 գ
Այլ: 2.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +213.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +550.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.7%
հավասար Ածխաջրեր - 63.84
հավասար Այլ - 2.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.6%
31% 46% 23%
Հագեցած ճարպ: 5.357 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.997 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.971 գ
32% 22% 46%
Հագեցած ճարպ: 8.337 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.632 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 11.739 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +195.6%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +2226.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +67.3%
59% 41%
Օսլա: 30.36 գ
Սախարոզ: 21.4 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0.02 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
98% 2%
Օսլա: 50.8 գ
Սախարոզ: 0.92 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +2226.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +67.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Prawn crackers (Shrimp chips) Plantain chips
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Prawn crackers (Shrimp chips) Plantain chips Opinion
Զուտ ածխաջրեր 53.49g 60.34g Plantain chips
Սպիտակուցներ 7.14g 2.28g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ճարպեր 17.86g 29.59g Plantain chips
Ածխաջրեր 59.09g 63.84g Plantain chips
Կալորիականություն 426kcal 531kcal Plantain chips
Օսլա 30.36g 50.8g Plantain chips
Ֆրուկտոզա 0.02g Prawn crackers (Shrimp chips)
Շաքար 21.43g 0.92g Plantain chips
Բջջանյութ(Fiber) 5.6g 3.5g Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալցիում 20mg 9mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Երկաթ 1.91mg 0.97mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մագնեզիում 72mg 71mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆոսֆոր 191mg 78mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալիում 193mg 786mg Plantain chips
Նատրիում 571mg 202mg Plantain chips
Ցինկ 1.38mg 0.37mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Պղինձ 0.221mg 0.198mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մանգան 2.14mg 0.276mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Սելեն 33.1µg 0.4µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին A 0IU 1386IU Plantain chips
Վիտամին A, RAE 0µg 69µg Plantain chips
Վիտամին E 3.28mg 5.04mg Plantain chips
Վիտամին C 0mg 32.1mg Plantain chips
Վիտամին B1 0.264mg 0.065mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B2 0.091mg 0.04mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B3 2.631mg 0.802mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B5 0.321mg 1.1mg Plantain chips
Վիտամին B6 0.216mg 0.46mg Plantain chips
Folate, total 23µg 35µg Plantain chips
Վիտամին B12 0.02µg 0µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Choline, total 17.6mg 0mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին K 12.8µg 28.6µg Plantain chips
Տրիպտոֆան 0.094mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Տրեոնին 0.2mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Իզոլեյցին 0.242mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լեյցին 0.489mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լիզին 0.208mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մեթիոնին 0.126mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆենիլալանին 0.367mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վալին 0.306mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Հիստիդին 0.192mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Խոլեստերին 2mg 0mg Plantain chips
Տրանս ճարպ 0.066g 0.185g Prawn crackers (Shrimp chips)
Հագեցած ճարպ 5.357g 8.337g Prawn crackers (Shrimp chips)
22:6 n-3 (DHA) 0.001g 0g Prawn crackers (Shrimp chips)
20:5 n-3 (EPA) 0.001g 0.028g Plantain chips
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.997g 5.632g Prawn crackers (Shrimp chips)
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.971g 11.739g Plantain chips
20:2 n-6 c,c 0g 0.007g Plantain chips
18:2 n-6 c,c 11.48g Plantain chips
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.078g Plantain chips

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Prawn crackers (Shrimp chips) Plantain chips
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
Prawn crackers (Shrimp chips)
46%
Plantain chips
Mineral Summary Score
87%
Prawn crackers (Shrimp chips)
33%
Plantain chips

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.98g)
Which food is lower in Շաքար?
Plantain chips
Plantain chips is lower in Շաքար (difference - 20.51g)
Which food is lower in Նատրիում?
Plantain chips
Plantain chips is lower in Նատրիում (difference - 369mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Plantain chips
Plantain chips is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Plantain chips
Plantain chips is lower in glycemic index (difference - 29)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Prawn crackers (Shrimp chips) - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173160/nutrients
  2. Plantain chips - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: