Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Teff և Glutinous rice սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Teff and Glutinous rice?

  • Teff is richer than Glutinous rice in Մանգան, Երկաթ, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Մագնեզիում, Վիտամին B6, Վիտամին B1, Ցինկ, Բջջանյութ(Fiber), and Վիտամին B2.
  • Teff's daily need coverage for Մանգան is 390% more.
  • Teff has 55 times more Երկաթ than Glutinous rice. While Teff has 7.63mg of Երկաթ, Glutinous rice has only 0.14mg.

We used Teff, uncooked and Rice, white, glutinous, unenriched, cooked types in this article.

Infographic

Teff vs Glutinous rice infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5350%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3580%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4170%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1553.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3426.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +27.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 6% 4% 4% 1% 1% 12% 17% 35% 31%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +8900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5350%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3580%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +5262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4170%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1553.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3426.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +27.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1976.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1059.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +338.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1753.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 1% 0% 0% 5% 3% 6% 13% 6% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1976.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1059.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +338.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1753.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +558.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1152.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +246.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +3285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +768.8%
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
2% 21% 77%
Սպիտակուցներ: 2.02 գ
Ճարպեր: 0.19 գ
Ածխաջրեր: 21.09 գ
Ջուր: 76.63 գ
Այլ: 0.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +558.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1152.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +246.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +3285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +768.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +741.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1452.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.3%
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
22% 39% 39%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.07 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.069 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +741.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1452.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Glutinous rice
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Glutinous rice Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 20.09g Teff
Սպիտակուցներ 13.3g 2.02g Teff
Ճարպեր 2.38g 0.19g Teff
Ածխաջրեր 73.13g 21.09g Teff
Կալորիականություն 367kcal 97kcal Teff
Օսլա 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g Teff
Շաքար 1.84g 0.05g Glutinous rice
Բջջանյութ(Fiber) 8g 1g Teff
Կալցիում 180mg 2mg Teff
Երկաթ 7.63mg 0.14mg Teff
Մագնեզիում 184mg 5mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 8mg Teff
Կալիում 427mg 10mg Teff
Նատրիում 12mg 5mg Glutinous rice
Ցինկ 3.63mg 0.41mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.049mg Teff
Մանգան 9.24mg 0.262mg Teff
Սելեն 4.4µg 5.6µg Glutinous rice
Վիտամին A 9IU 0IU Teff
Վիտամին E 0.08mg 0.04mg Teff
Վիտամին B1 0.39mg 0.02mg Teff
Վիտամին B2 0.27mg 0.013mg Teff
Վիտամին B3 3.363mg 0.29mg Teff
Վիտամին B5 0.942mg 0.215mg Teff
Վիտամին B6 0.482mg 0.026mg Teff
Folate, total 1µg Glutinous rice
Վիտամին K 1.9µg 0µg Teff
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.023mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.072mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.087mg Teff
Լեյցին 1.068mg 0.167mg Teff
Լիզին 0.376mg 0.073mg Teff
Մեթիոնին 0.428mg 0.047mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.108mg Teff
Վալին 0.686mg 0.123mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.047mg Teff
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.039g Glutinous rice
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.07g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 0.069g Teff
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Glutinous rice
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Teff
3%
Glutinous rice
Mineral Summary Score
229%
Teff
11%
Glutinous rice

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 98)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Teff
Teff is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Glutinous rice
Glutinous rice is lower in Շաքար (difference - 1.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Glutinous rice
Glutinous rice is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Glutinous rice
Glutinous rice is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.41g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Glutinous rice - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169711/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: