Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Teff և Lablab սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Teff and Lablab

  • The amount of Մանգան, Պղինձ, Ֆոսֆոր, Երկաթ, Վիտամին B6, Մագնեզիում, Վիտամին B3, Վիտամին B2, Կալցիում, and Վիտամին B5 in Teff is higher than in Lablab.
  • Teff covers your daily Մանգան needs 381% more than Lablab.
  • Lablab has 13 times less Վիտամին B6 than Teff. Teff has 0.482mg of Վիտամին B6, while Lablab has 0.037mg.

Specific food types used in this comparison are Teff, uncooked and Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Teff vs Lablab infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
9
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1817%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +57.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 54% 287% 132% 184% 38% 2% 99% 270% 1206% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +257.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1817%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +57.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Teff
8
:
4
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +198.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1202.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 2% 0% 0% 98% 63% 64% 57% 112% 0% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +629.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +198.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1202.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Teff
4
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +253.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +683.8%
13% 2% 73% 9% 2%
Սպիտակուցներ: 13.3 գ
Ճարպեր: 2.38 գ
Ածխաջրեր: 73.13 գ
Ջուր: 8.82 գ
Այլ: 2.37 գ
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +253.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +683.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Teff
2
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +337.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%
21% 28% 51%
Հագեցած ճարպ: 0.449 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.589 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.071 գ
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +337.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Teff Lablab
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Teff Lablab Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.13g 20.69g Teff
Սպիտակուցներ 13.3g 8.14g Teff
Ճարպեր 2.38g 0.58g Teff
Ածխաջրեր 73.13g 20.69g Teff
Կալորիականություն 367kcal 117kcal Teff
Օսլա 36.56g Teff
Ֆրուկտոզա 0.47g Teff
Շաքար 1.84g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) 8g Teff
Կալցիում 180mg 40mg Teff
Երկաթ 7.63mg 4.58mg Teff
Մագնեզիում 184mg 82mg Teff
Ֆոսֆոր 429mg 120mg Teff
Կալիում 427mg 337mg Teff
Նատրիում 12mg 7mg Lablab
Ցինկ 3.63mg 2.85mg Teff
Պղինձ 0.81mg 0.341mg Teff
Մանգան 9.24mg 0.482mg Teff
Սելեն 4.4µg 2.8µg Teff
Վիտամին A 9IU 0IU Teff
Վիտամին E 0.08mg Teff
Վիտամին B1 0.39mg 0.27mg Teff
Վիտամին B2 0.27mg 0.037mg Teff
Վիտամին B3 3.363mg 0.411mg Teff
Վիտամին B5 0.942mg 0.316mg Teff
Վիտամին B6 0.482mg 0.037mg Teff
Folate, total 4µg Lablab
Վիտամին K 1.9µg Teff
Տրիպտոֆան 0.139mg 0.068mg Teff
Տրեոնին 0.51mg 0.315mg Teff
Իզոլեյցին 0.501mg 0.39mg Teff
Լեյցին 1.068mg 0.691mg Teff
Լիզին 0.376mg 0.556mg Lablab
Մեթիոնին 0.428mg 0.065mg Teff
Ֆենիլալանին 0.698mg 0.41mg Teff
Վալին 0.686mg 0.422mg Teff
Հիստիդին 0.301mg 0.233mg Teff
Հագեցած ճարպ 0.449g 0.099g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.589g 0.026g Teff
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.071g 0.245g Teff
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.135g Teff

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Teff Lablab
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Teff
10%
Lablab
Mineral Summary Score
229%
Teff
59%
Lablab

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Teff
Teff is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Teff
Teff is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
Teff
Teff is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Teff
Teff is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Teff
Teff is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 1.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lablab
Lablab is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.35g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Teff - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169747/nutrients
  2. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: