Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Tempeh և Spelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Tempeh and Spelt

  • Tempeh has more Վիտամին B2, however, Spelt has more Մանգան, Վիտամին B3, Վիտամին B1, Երկաթ, Սելեն, Ցինկ, Ֆոսֆոր, Վիտամին B5, and Մագնեզիում.
  • Daily need coverage for Մանգան from Spelt is 73% higher.
  • Spelt has 3 times less Վիտամին B2 than Tempeh. Tempeh has 0.358mg of Վիտամին B2, while Spelt has 0.113mg.

Food types used in this article are Tempeh and Spelt, uncooked.

Infographic

Tempeh vs Spelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tempeh
3
:
7
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 388
հավասար Պղինձ - 0.511
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 34% 102% 58% 114% 37% 2% 32% 187% 170% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 167% 98% 172% 35% 2% 90% 171% 390% 64%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +67.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +187.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +129.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 388
հավասար Պղինձ - 0.511

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tempeh
3
:
8
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +284.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +87.5%
հավասար Վիտամին B6 - 0.23
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 20% 83% 50% 17% 50% 18% 10% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 16% 0% 0% 91% 27% 129% 65% 54% 34% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +216.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +159.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +284.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +87.5%
հավասար Վիտամին B6 - 0.23

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Tempeh
3
:
2
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +441.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +818.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.5%
20% 11% 8% 60%
Սպիտակուցներ: 20.29 գ
Ճարպեր: 10.8 գ
Ածխաջրեր: 7.64 գ
Ջուր: 59.65 գ
Այլ: 1.62 գ
15% 2% 70% 11% 2%
Սպիտակուցներ: 14.57 գ
Ճարպեր: 2.43 գ
Ածխաջրեր: 70.19 գ
Ջուր: 11.02 գ
Այլ: 1.79 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +441.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +818.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +10.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Tempeh
2
:
1
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +620.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +241.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84%
25% 32% 43%
Հագեցած ճարպ: 2.539 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.205 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.3 գ
19% 21% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.406 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.445 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +620.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +241.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -84%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tempeh Spelt
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tempeh Spelt Opinion
Զուտ ածխաջրեր 7.64g 59.49g Spelt
Սպիտակուցներ 20.29g 14.57g Tempeh
Ճարպեր 10.8g 2.43g Tempeh
Ածխաջրեր 7.64g 70.19g Spelt
Կալորիականություն 192kcal 338kcal Spelt
Օսլա 53.92g Spelt
Ֆրուկտոզա 0.24g Spelt
Շաքար 6.82g Tempeh
Բջջանյութ(Fiber) 10.7g Spelt
Կալցիում 111mg 27mg Tempeh
Երկաթ 2.7mg 4.44mg Spelt
Մագնեզիում 81mg 136mg Spelt
Ֆոսֆոր 266mg 401mg Spelt
Կալիում 412mg 388mg Tempeh
Նատրիում 9mg 8mg Spelt
Ցինկ 1.14mg 3.28mg Spelt
Պղինձ 0.56mg 0.511mg Tempeh
Մանգան 1.3mg 2.983mg Spelt
Սելեն 0µg 11.7µg Spelt
Վիտամին A 0IU 10IU Spelt
Վիտամին E 0.79mg Spelt
Վիտամին B1 0.078mg 0.364mg Spelt
Վիտամին B2 0.358mg 0.113mg Tempeh
Վիտամին B3 2.64mg 6.843mg Spelt
Վիտամին B5 0.278mg 1.068mg Spelt
Վիտամին B6 0.215mg 0.23mg Spelt
Folate, total 24µg 45µg Spelt
Վիտամին B12 0.08µg 0µg Tempeh
Վիտամին K 3.6µg Spelt
Տրիպտոֆան 0.194mg 0.132mg Tempeh
Տրեոնին 0.796mg 0.443mg Tempeh
Իզոլեյցին 0.88mg 0.552mg Tempeh
Լեյցին 1.43mg 1.07mg Tempeh
Լիզին 0.908mg 0.409mg Tempeh
Մեթիոնին 0.175mg 0.258mg Spelt
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.737mg Tempeh
Վալին 0.92mg 0.681mg Tempeh
Հիստիդին 0.466mg 0.36mg Tempeh
Հագեցած ճարպ 2.539g 0.406g Spelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.205g 0.445g Tempeh
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.3g 1.258g Tempeh
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Spelt

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tempeh Spelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Tempeh
35%
Spelt
Mineral Summary Score
73%
Tempeh
119%
Spelt

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tempeh
Tempeh is lower in Շաքար (difference - 6.82g)
Which food is lower in glycemic index?
Tempeh
Tempeh is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is lower in Նատրիում?
Spelt
Spelt is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Spelt
Spelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.133g)
Which food is richer in vitamins?
Spelt
Spelt is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tempeh - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174272/nutrients
  2. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169745/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: