Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Aspartame սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Aspartame infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +340%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +340%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.8%
հավասար Ածխաջրեր - 89.08
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
2% 89% 9%
Սպիտակուցներ: 2.17 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 89.08 գ
Ջուր: 8.75 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.8%
հավասար Ածխաջրեր - 89.08

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +83%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
21% 55% 11% 3% 9%
Օսլա: 15.3 գ
Սախարոզ: 39.35 գ
Գլյուկոզա: 7.85 գ
Ֆրուկտոզա: 0.4 գ
Լակտոզա: 2.18 գ
Մալթոզ: 6.54 գ
Գալակտոզա: 0 գ
100%
Օսլա: 8.36 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +83%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Aspartame
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Aspartame Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 89.08g Aspartame
Սպիտակուցներ 1.59g 2.17g Aspartame
Ճարպեր 3.31g 0g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 89.08g Aspartame
Կալորիականություն 387kcal 365kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g 8.36g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 80.7g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Tootsie roll
Կալցիում 36mg 0mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 0.04mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 0mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 0mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 4mg Tootsie roll
Նատրիում 44mg 0mg Aspartame
Ցինկ 0.4mg 0.01mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 0.5µg Tootsie roll
Վիտամին E 0.65mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0mg Tootsie roll
Folate, total 9µg 0µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg 0mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg 0mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg 0mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg 0mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg 0mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg 0mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg 1.186mg Aspartame
Վալին 0.08mg 0mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg 0mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Aspartame
Հագեցած ճարպ 0.967g 0g Aspartame
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Aspartame
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
0%
Aspartame
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
0%
Aspartame

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 24.38g)
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Aspartame
Aspartame is lower in Նատրիում (difference - 44mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Aspartame
Aspartame is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Aspartame
Aspartame is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.967g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Aspartame - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169657/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: