Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +163.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.5%
հավասար Կալցիում - 35
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +163.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.5%
հավասար Կալցիում - 35

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.06
հավասար Վիտամին B6 - 0.009
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.06
հավասար Վիտամին B6 - 0.009

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.6%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.6%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.1%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Bit-o-honey
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 80.69g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 2g Bit-o-honey
Ճարպեր 3.31g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 87.73g 80.89g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 375kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0.2g Bit-o-honey
Կալցիում 36mg 35mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 0.2mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 7mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 28mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 44mg Tootsie roll
Նատրիում 44mg 295mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.13mg 0.026mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.038mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 1.3µg Tootsie roll
Վիտամին E 0.65mg 0.3mg Tootsie roll
Վիտամին C 0mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.056mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.07mg 0.044mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0.069mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0.082mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.009mg Tootsie roll
Folate, total 9µg 2µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 0.967g 5.5g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 1.03g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.338g Bit-o-honey
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 251mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.533g)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 8.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: