Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +942.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +31.8%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.79
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +942.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +31.8%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.79

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +336.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +164.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +590%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +336.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +164.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +590%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +471%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130.9%
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +471%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1089.5%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1089.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Butterfinger
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 70.9g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 3.31g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 87.73g 72.9g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 459kcal Butterfinger
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 2g Butterfinger
Կալցիում 36mg 36mg
Երկաթ 0.8mg 0.79mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 57mg 97mg Butterfinger
Կալիում 116mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 44mg 230mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.13mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.047mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.2µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին E 0.65mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.056mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.07mg 0.062mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.29mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.01mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 9µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0µg 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 9.6µg 2.2µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 9.5g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 3.164g Butterfinger
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.533g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 10.42g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: