Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +296.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +296.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +831.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1101.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.7%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +831.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1101.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 57.38g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 5.94g Dove milk chocolate
Ճարպեր 2.64g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 79.37g 59.78g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 51.35g 55.45g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 2.4g Dove milk chocolate
Կալցիում 8mg 160mg Dove milk chocolate
Երկաթ 0.28mg 1.11mg Dove milk chocolate
Ֆոսֆոր 24mg Twizzlers
Կալիում 37mg Twizzlers
Նատրիում 195mg 63mg Dove milk chocolate
Վիտամին A 0IU 292IU Dove milk chocolate
Վիտամին C 0mg 0.8mg Dove milk chocolate
Խոլեստերին 0mg 18mg Twizzlers
Տրանս ճարպ 0.246g Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 19.24g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 4.1g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.7g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 132mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: