Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Flan
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
1
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.4%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Flan
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 2.3g 0g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 91.6g Flan
Կալորիականություն 347kcal 348kcal Flan
Շաքար 51.35g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0g Twizzlers
Կալցիում 8mg 24mg Flan
Երկաթ 0.28mg 0.08mg Twizzlers
Ֆոսֆոր 24mg 1mg Twizzlers
Կալիում 37mg 153mg Flan
Նատրիում 195mg 432mg Twizzlers
Ցինկ 0.04mg Flan
Պղինձ 0.015mg Flan
Մանգան 0.007mg Flan
Սելեն 21.3µg Flan
Հագեցած ճարպ 0.54g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
0%
Flan
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Նատրիում (difference - 237mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 51.35g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.54g)
Which food is richer in minerals?
Flan
Flan is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Flan
Flan is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: