Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +640%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +640%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +42.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
11
Gumdrop
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +590%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.6%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +590%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 2.3g 0g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 347kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 51.35g 58.97g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0.1g Twizzlers
Կալցիում 8mg 3mg Twizzlers
Երկաթ 0.28mg 0.4mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 24mg 1mg Twizzlers
Կալիում 37mg 5mg Twizzlers
Նատրիում 195mg 44mg Gumdrop
Պղինձ 0.012mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg Gumdrop
Վիտամին B1 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0.54g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 7.62g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Twizzlers
Twizzlers is cheaper (difference - $1.6)
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 151mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.54g)
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: