Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +867.9%
հավասար Նատրիում - 200
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +867.9%
հավասար Նատրիում - 200

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +780%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.7%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18700%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +55.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Pectin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 2.3g 0.3g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0.3g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 347kcal 325kcal Twizzlers
Շաքար 51.35g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 8.6g Pectin
Կալցիում 8mg 7mg Twizzlers
Երկաթ 0.28mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 1mg Pectin
Ֆոսֆոր 24mg 2mg Twizzlers
Կալիում 37mg 7mg Twizzlers
Նատրիում 195mg 200mg Twizzlers
Ցինկ 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.42mg Pectin
Մանգան 0.07mg Pectin
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին B1 0.008mg Pectin
Վիտամին B2 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.005mg Pectin
Վիտամին B5 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0.01mg Pectin
Folate, total 1µg Pectin
Հագեցած ճարպ 0.54g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0.01g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.09g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
2%
Pectin
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 51.35g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.49g)
Which food is richer in minerals?
Pectin
Pectin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pectin
Pectin is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: