Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.3%
հավասար Ածխաջրեր - 76.1
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +59.3%
հավասար Ածխաջրեր - 76.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Tabletop Sweeteners
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 76g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 0g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 76.1g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 279kcal Twizzlers
Շաքար 51.35g 76g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0.1g Twizzlers
Կալցիում 8mg 1mg Twizzlers
Երկաթ 0.28mg 0.11mg Twizzlers
Ֆոսֆոր 24mg 0mg Twizzlers
Կալիում 37mg 0mg Twizzlers
Նատրիում 195mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0.09mg Tabletop Sweeteners
Պղինձ 0.037mg Tabletop Sweeteners
Սելեն 0.5µg Tabletop Sweeteners
Վիտամին B2 0.02mg Tabletop Sweeteners
Հագեցած ճարպ 0.54g 0g Tabletop Sweeteners
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 24.65g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 193mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.54g)
Which food is richer in vitamins?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: