Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Creamsicle սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Creamsicle infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +59.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +577.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +812.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +217.7%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
2% 12% 82% 2%
Սպիտակուցներ: 1.37 գ
Ճարպեր: 2.33 գ
Ածխաջրեր: 11.95 գ
Ջուր: 82.38 գ
Այլ: 1.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +59.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +207.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +577.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +812.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +217.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.9%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 2 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Creamsicle
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Creamsicle Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 4.45g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 1.37g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 2.33g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 11.95g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 49kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g 0.43g Creamsicle
Բջջանյութ(Fiber) 2g 7.5g Creamsicle
Կալցիում 11mg 23mg Creamsicle
Երկաթ 0.92mg 0.03mg York peppermint pattie
Կալիում 111mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 6mg Creamsicle
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Խոլեստերին 1mg 0mg Creamsicle
Հագեցած ճարպ 4.34g 2g Creamsicle
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Creamsicle
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
0%
Creamsicle
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
1%
Creamsicle

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Շաքար (difference - 63.35g)
Which food is lower in Նատրիում?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.34g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Creamsicle - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170267/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: