Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2120%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2120%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Gumdrop
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +520%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.1%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +520%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 2.19g 0g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 0g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 384kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 63.78g 58.97g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.1g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 3mg York peppermint pattie
Երկաթ 0.92mg 0.4mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 0mg 1mg Gumdrop
Կալիում 111mg 5mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 44mg York peppermint pattie
Պղինձ 0.012mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg Gumdrop
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Վիտամին B1 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg Gumdrop
Խոլեստերին 1mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 4.34g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 0g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 16mg)
Which food is lower in glycemic index?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is cheaper (difference - $1.6)
Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 4.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.34g)
Which food is richer in minerals?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: