Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +194.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +194.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +133.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +630%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2290%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +106.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.6%
հավասար Ջուր - 8.7
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +630%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2290%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +106.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.6%
հավասար Ջուր - 8.7

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4000%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +22.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.8%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4000%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +22.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Pectin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 2.19g 0.3g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 0.3g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 384kcal 325kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 2g 8.6g Pectin
Կալցիում 11mg 7mg York peppermint pattie
Երկաթ 0.92mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 1mg Pectin
Ֆոսֆոր 0mg 2mg Pectin
Կալիում 111mg 7mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 200mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.42mg Pectin
Մանգան 0.07mg Pectin
Վիտամին A 7IU 3IU York peppermint pattie
Վիտամին B1 0.008mg Pectin
Վիտամին B2 0.06mg Pectin
Վիտամին B3 0.005mg Pectin
Վիտամին B5 0.11mg Pectin
Վիտամին B6 0.01mg Pectin
Folate, total 1µg Pectin
Խոլեստերին 1mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 4.34g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 0.01g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.09g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
2%
Pectin
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 172mg)
Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 63.78g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.29g)
Which food is richer in minerals?
Pectin
Pectin is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pectin
Pectin is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: