Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Tabletop Sweeteners սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Tabletop Sweeteners infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 0% 0% 0% 1% 3% 13% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +736.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.7%
հավասար Ածխաջրեր - 76.1
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
76% 24%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 76.1 գ
Ջուր: 23.9 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.7%
հավասար Ածխաջրեր - 76.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Tabletop Sweeteners
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Tabletop Sweeteners Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 76g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 0g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 0g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 76.1g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 279kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g 76g York peppermint pattie
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.1g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 1mg York peppermint pattie
Երկաթ 0.92mg 0.11mg York peppermint pattie
Կալիում 111mg 0mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 2mg Tabletop Sweeteners
Ցինկ 0.09mg Tabletop Sweeteners
Պղինձ 0.037mg Tabletop Sweeteners
Սելեն 0.5µg Tabletop Sweeteners
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Վիտամին B2 0.02mg Tabletop Sweeteners
Խոլեստերին 1mg 0mg Tabletop Sweeteners
Հագեցած ճարպ 4.34g 0g Tabletop Sweeteners
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 0g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Tabletop Sweeteners
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
0%
Tabletop Sweeteners
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
2%
Tabletop Sweeteners

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Շաքար (difference - 12.22g)
Which food is lower in glycemic index?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is lower in Նատրիում?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.34g)
Which food is richer in vitamins?
Tabletop Sweeteners
Tabletop Sweeteners is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Tabletop Sweeteners - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168142/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: