Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Twizzlers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Twizzlers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +200%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +200%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +171.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.3
հավասար Ածխաջրեր - 79.37
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +171.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.3
հավասար Ածխաջրեր - 79.37

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +358.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.3%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +358.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Twizzlers
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Twizzlers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 78.77g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 2.3g Twizzlers
Ճարպեր 7.17g 2.64g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 79.37g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 347kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g 51.35g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.6g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 8mg York peppermint pattie
Երկաթ 0.92mg 0.28mg York peppermint pattie
Ֆոսֆոր 0mg 24mg Twizzlers
Կալիում 111mg 37mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 195mg York peppermint pattie
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Խոլեստերին 1mg 0mg Twizzlers
Հագեցած ճարպ 4.34g 0.54g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 1.88g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.14g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Twizzlers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
0%
Twizzlers
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
5%
Twizzlers

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 167mg)
Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 12.43g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.8g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: