Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Դարչին և Չաման սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Դարչին and Չաման

  • Դարչին has more Մանգան, and Բջջանյութ(Fiber), however Չաման has more Երկաթ, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Պղինձ, Վիտամին B1, Կալիում, Ցինկ, and Վիտամին B2.
  • Daily need coverage for Երկաթ from Չաման is 726% higher.
  • Չաման has 5 times less Մանգան than Դարչին. Դարչին has 17.466mg of Մանգան, while Չաման has 3.333mg.

Food types used in this article are Spices, cinnamon, ground and Spices, cumin seed.

Infographic

Դարչին vs Չաման infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +697.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +510%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +679.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +314.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +155.8%
հավասար Կալցիում - 931
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 301% 312% 43% 28% 39% 2% 50% 114%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 280% 2489% 262% 214% 158% 22% 131% 289%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +697.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +510%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +679.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +314.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +155.8%
հավասար Կալցիում - 931

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +330.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +102.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2754.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +697.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +175.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 47% 0% 13% 6% 10% 25% 22% 37% 5% 0% 78%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 67% 0% 26% 157% 76% 86% 0% 101% 8% 0% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +477.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +330.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +102.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2754.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +697.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +243.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +175.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +66.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Դարչին Չաման
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Դարչին Չաման Opinion
Զուտ ածխաջրեր 27.49g 33.74g Չաման
Սպիտակուցներ 3.99g 17.81g Չաման
Ճարպեր 1.24g 22.27g Չաման
Ածխաջրեր 80.59g 44.24g Դարչին
Կալորիականություն 247kcal 375kcal Չաման
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա 1.11g g Դարչին
Շաքար 2.17g 2.25g Դարչին
Բջջանյութ(Fiber) 53.1g 10.5g Դարչին
Կալցիում 1002mg 931mg Դարչին
Երկաթ 8.32mg 66.36mg Չաման
Մագնեզիում 60mg 366mg Չաման
Ֆոսֆոր 64mg 499mg Չաման
Կալիում 431mg 1788mg Չաման
Նատրիում 10mg 168mg Դարչին
Ցինկ 1.83mg 4.8mg Չաման
Պղինձ 0.339mg 0.867mg Չաման
Վիտամին A 295IU 1270IU Չաման
Վիտամին E 2.32mg 3.33mg Չաման
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 3.8mg 7.7mg Չաման
Վիտամին B1 0.022mg 0.628mg Չաման
Վիտամին B2 0.041mg 0.327mg Չաման
Վիտամին B3 1.332mg 4.579mg Չաման
Վիտամին B5 0.358mg mg Դարչին
Վիտամին B6 0.158mg 0.435mg Չաման
Folate, total 6µg 10µg Չաման
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 31.2µg 5.4µg Դարչին
Տրիպտոֆան 0.049mg mg Դարչին
Տրեոնին 0.136mg mg Դարչին
Իզոլեյցին 0.146mg mg Դարչին
Լեյցին 0.253mg mg Դարչին
Լիզին 0.243mg mg Դարչին
Մեթիոնին 0.078mg mg Դարչին
Ֆենիլալանին 0.146mg mg Դարչին
Վալին 0.224mg mg Դարչին
Հիստիդին 0.117mg mg Դարչին
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g g Չաման
Հագեցած ճարպ 0.345g 1.535g Դարչին
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.246g 14.04g Չաման
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.068g 3.279g Չաման

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Դարչին Չաման
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21
Դարչին
51
Չաման
Mineral Summary Score
111
Դարչին
480
Չաման

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
24%
Դարչին
107%
Չաման
Carbohydrates
81%
Դարչին
44%
Չաման
Fats
6%
Դարչին
103%
Չաման

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Չաման
Չաման is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Չաման
Չաման is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in vitamins?
Չաման
Չաման is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Դարչին
Դարչին is lower in Շաքար (difference - 0.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Դարչին
Դարչին is lower in Նատրիում (difference - 158mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Դարչին
Դարչին is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.19g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Դարչին - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171320/nutrients
  2. Չաման - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170923/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: