Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Ընկույզ vs Նուշ - Health impact and Nutrition Comparison

Համեմատել
Article author photo  by | Last updated on Հունվարի 01, 1970
Education:
Ընկույզ
vs
Նուշ

Infographic

Ընկույզ vs Նուշ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +174.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +39%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
հավասար Ցինկ - 3.12
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 30% 110% 113% 149% 39% 1% 85% 529%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 81% 140% 193% 207% 65% 1% 86% 344%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +174.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +39%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
հավասար Ցինկ - 3.12

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +66.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +292%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +3561.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +658.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 14% 0% 5% 86% 35% 22% 35% 124% 74% 0% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 513% 0% 0% 52% 263% 68% 29% 32% 33% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +66.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +292%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +3561.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +658.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Ընկույզ Նուշ
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Ընկույզ Նուշ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 7.01g 9.05g Նուշ
Սպիտակուցներ 15.23g 21.15g Նուշ
Ճարպեր 65.21g 49.93g Ընկույզ
Ածխաջրեր 13.71g 21.55g Նուշ
Կալորիականություն 654kcal 579kcal Ընկույզ
Օսլա 0.06g 0.72g Նուշ
Ֆրուկտոզա 0.09g 0.11g Նուշ
Շաքար 2.61g 4.35g Ընկույզ
Բջջանյութ(Fiber) 6.7g 12.5g Նուշ
Կալցիում 98mg 269mg Նուշ
Երկաթ 2.91mg 3.71mg Նուշ
Մագնեզիում 158mg 270mg Նուշ
Ֆոսֆոր 346mg 481mg Նուշ
Կալիում 441mg 733mg Նուշ
Նատրիում 2mg 1mg Նուշ
Ցինկ 3.09mg 3.12mg Նուշ
Պղինձ 1.586mg 1.031mg Ընկույզ
Վիտամին A 20IU 2IU Ընկույզ
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Ընկույզ
Վիտամին E 0.7mg 25.63mg Նուշ
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 1.3mg 0mg Ընկույզ
Վիտամին B1 0.341mg 0.205mg Ընկույզ
Վիտամին B2 0.15mg 1.138mg Նուշ
Վիտամին B3 1.125mg 3.618mg Նուշ
Վիտամին B5 0.57mg 0.471mg Ընկույզ
Վիտամին B6 0.537mg 0.137mg Ընկույզ
Folate, total 98µg 44µg Ընկույզ
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 2.7µg 0µg Ընկույզ
Տրիպտոֆան 0.17mg 0.211mg Նուշ
Տրեոնին 0.596mg 0.601mg Նուշ
Իզոլեյցին 0.625mg 0.751mg Նուշ
Լեյցին 1.17mg 1.473mg Նուշ
Լիզին 0.424mg 0.568mg Նուշ
Մեթիոնին 0.236mg 0.157mg Ընկույզ
Ֆենիլալանին 0.711mg 1.132mg Նուշ
Վալին 0.753mg 0.855mg Նուշ
Հիստիդին 0.391mg 0.539mg Նուշ
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ g 0.015g Ընկույզ
Հագեցած ճարպ 6.126g 3.802g Նուշ
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.933g 31.551g Նուշ
Պոլիչհագեցած ճարպ 47.174g 12.329g Ընկույզ

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Ընկույզ Նուշ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33
Ընկույզ
82
Նուշ
Mineral Summary Score
131
Ընկույզ
139
Նուշ

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
91%
Ընկույզ
127%
Նուշ
Carbohydrates
14%
Ընկույզ
22%
Նուշ
Fats
301%
Ընկույզ
230%
Նուշ

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Նուշ
Նուշ is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Նուշ
Նուշ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.324g)
Which food is cheaper?
Նուշ
Նուշ is cheaper (difference - $2.6)
Which food is richer in minerals?
Նուշ
Նուշ is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Ընկույզ
Ընկույզ is lower in Շաքար (difference - 1.74g)
Which food is richer in vitamins?
Ընկույզ
Ընկույզ is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Ընկույզ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170187/nutrients
  2. Նուշ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170567/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: