Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Խավիար և Ծիածանափայլ իշխան սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Խավիար vs Ծիածանափայլ իշխան infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3732.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +139.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +108.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 83% 446% 215% 153% 16% 196% 26% 37% 7% 358%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 12% 18% 97% 34% 7% 13% 16% 2% 129%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3732.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +139.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +177.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +108.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +588.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +365.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +448.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4539.2%
հավասար Վիտամին B6 - 0.34
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 55% 38% 87% 0% 48% 144% 3% 210% 74% 38% 2500% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 17% 47% 477% 10% 30% 21% 105% 101% 79% 9% 538% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +588.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +365.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +448.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4539.2%
հավասար Վիտամին B6 - 0.34

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +189.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.4%
25% 18% 4% 48% 6%
Սպիտակուցներ: 24.6 գ
Ճարպեր: 17.9 գ
Ածխաջրեր: 4 գ
Ջուր: 47.5 գ
Այլ: 6 գ
20% 6% 74%
Սպիտակուցներ: 19.94 գ
Ճարպեր: 6.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.8 գ
Այլ: 0.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +189.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +391.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.9%
25% 29% 46%
Հագեցած ճարպ: 4.06 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.631 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 7.405 գ
28% 41% 31%
Հագեցած ճարպ: 1.383 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.979 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.507 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +391.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Խավիար Ծիածանափայլ իշխան
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Խավիար Ծիածանափայլ իշխան Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4g 0g Խավիար
Սպիտակուցներ 24.6g 19.94g Խավիար
Ճարպեր 17.9g 6.18g Խավիար
Ածխաջրեր 4g 0g Խավիար
Կալորիականություն 264kcal 141kcal Խավիար
Կալցիում 275mg 25mg Խավիար
Երկաթ 11.88mg 0.31mg Խավիար
Մագնեզիում 300mg 25mg Խավիար
Ֆոսֆոր 356mg 226mg Խավիար
Կալիում 181mg 377mg Ծիածանափայլ իշխան
Նատրիում 1500mg 51mg Ծիածանափայլ իշխան
Ցինկ 0.95mg 0.45mg Խավիար
Պղինձ 0.11mg 0.046mg Խավիար
Մանգան 0.05mg 0.011mg Խավիար
Սելեն 65.5µg 23.6µg Խավիար
Վիտամին A 905IU 280IU Խավիար
Վիտամին A, RAE 271µg 84µg Խավիար
Վիտամին E 1.89mg 2.34mg Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին D 117IU 635IU Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին D (D2 + D3) 2.9µg 15.9µg Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին C 0mg 2.9mg Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին B1 0.19mg 0.12mg Խավիար
Վիտամին B2 0.62mg 0.09mg Խավիար
Վիտամին B3 0.12mg 5.567mg Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին B5 3.5mg 1.667mg Խավիար
Վիտամին B6 0.32mg 0.34mg Ծիածանափայլ իշխան
Folate, total 50µg 11µg Խավիար
Վիտամին B12 20µg 4.3µg Խավիար
Վիտամին K 0.6µg 0.1µg Խավիար
Տրիպտոֆան 0.323mg 0.234mg Խավիար
Տրեոնին 1.263mg 0.915mg Խավիար
Իզոլեյցին 1.035mg 0.962mg Խավիար
Լեյցին 2.133mg 1.696mg Խավիար
Լիզին 1.834mg 1.916mg Ծիածանափայլ իշխան
Մեթիոնին 0.646mg 0.618mg Խավիար
Ֆենիլալանին 1.071mg 0.815mg Խավիար
Վալին 1.263mg 1.075mg Խավիար
Հիստիդին 0.649mg 0.614mg Խավիար
Խոլեստերին 588mg 59mg Ծիածանափայլ իշխան
Տրանս ճարպ 0.047g Խավիար
Հագեցած ճարպ 4.06g 1.383g Ծիածանափայլ իշխան
22:6 n-3 (DHA) 3.8g 0.516g Խավիար
20:5 n-3 (EPA) 2.741g 0.217g Խավիար
22:5 n-3 (DPA) 0.229g 0.091g Խավիար
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.631g 1.979g Խավիար
Պոլիչհագեցած ճարպ 7.405g 1.507g Խավիար
20:2 n-6 c,c 0.04g Ծիածանափայլ իշխան
18:2 n-6 c,c 0.466g Ծիածանափայլ իշխան
18:3 n-6 c,c,c 0.008g Ծիածանափայլ իշխան
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.059g Ծիածանափայլ իշխան
20:3 n-3 0.007g Ծիածանափայլ իշխան
20:3 n-6 0.02g Ծիածանափայլ իշխան

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Խավիար Ծիածանափայլ իշխան
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
266%
Խավիար
119%
Ծիածանափայլ իշխան
Mineral Summary Score
153%
Խավիար
33%
Ծիածանափայլ իշխան

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Ծիածանափայլ իշխան
Ծիածանափայլ իշխան is lower in Նատրիում (difference - 1449mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Ծիածանափայլ իշխան
Ծիածանափայլ իշխան is lower in Խոլեստերին (difference - 529mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Ծիածանափայլ իշխան
Ծիածանափայլ իշխան is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.677g)
Which food is cheaper?
Ծիածանափայլ իշխան
Ծիածանափայլ իշխան is cheaper (difference - $93)
Which food is richer in minerals?
Խավիար
Խավիար is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Խավիար - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174188/nutrients
  2. Ծիածանափայլ իշխան - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173717/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: