Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Հնդկաձավար թե՞ Բրինձ — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել
Հնդկաձավար
vs
Բրինձ

Infographic

Հնդկաձավար vs Բրինձ infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +151.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +111.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +240.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 30% 37% 30% 8% 1% 17% 49% 53% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 45% 9% 19% 4% 1% 14% 24% 62% 41%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +151.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +111.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +240.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +307.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +57%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +314.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.39
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 0% 10% 9% 18% 22% 18% 11% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 1% 0% 0% 41% 3% 28% 24% 22% 44% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +307.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +57%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +20.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +314.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.39

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
հավասար Ջուր - 68.44
հավասար Այլ - 0.42
3% 20% 76%
Սպիտակուցներ: 3.38 գ
Ճարպեր: 0.62 գ
Ածխաջրեր: 19.94 գ
Ջուր: 75.63 գ
Այլ: 0.43 գ
3% 28% 68%
Սպիտակուցներ: 2.69 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 28.17 գ
Ջուր: 68.44 գ
Այլ: 0.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
հավասար Ջուր - 68.44
հավասար Այլ - 0.42

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +113.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +147.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.5%
26% 37% 37%
Հագեցած ճարպ: 0.134 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.188 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.188 գ
32% 37% 32%
Հագեցած ճարպ: 0.077 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.088 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.076 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +113.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +147.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Հնդկաձավար Բրինձ
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Հնդկաձավար Բրինձ Opinion
Զուտ ածխաջրեր 17.24g 27.77g Բրինձ
Սպիտակուցներ 3.38g 2.69g Հնդկաձավար
Ճարպեր 0.62g 0.28g Հնդկաձավար
Ածխաջրեր 19.94g 28.17g Բրինձ
Կալորիականություն 92kcal 130kcal Բրինձ
Ֆրուկտոզա 0.1g Հնդկաձավար
Շաքար 0.9g 0.05g Բրինձ
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 0.4g Հնդկաձավար
Կալցիում 7mg 10mg Բրինձ
Երկաթ 0.8mg 1.2mg Բրինձ
Մագնեզիում 51mg 12mg Հնդկաձավար
Ֆոսֆոր 70mg 43mg Հնդկաձավար
Կալիում 88mg 35mg Հնդկաձավար
Նատրիում 4mg 1mg Բրինձ
Ցինկ 0.61mg 0.49mg Հնդկաձավար
Պղինձ 0.146mg 0.069mg Հնդկաձավար
Մանգան 0.403mg 0.472mg Բրինձ
Սելեն 2.2µg 7.5µg Բրինձ
Վիտամին E 0.09mg 0.04mg Հնդկաձավար
Վիտամին B1 0.04mg 0.163mg Բրինձ
Վիտամին B2 0.039mg 0.013mg Հնդկաձավար
Վիտամին B3 0.94mg 1.476mg Բրինձ
Վիտամին B5 0.359mg 0.39mg Բրինձ
Վիտամին B6 0.077mg 0.093mg Բրինձ
Folate, total 14µg 58µg Բրինձ
Վիտամին K 1.9µg 0µg Հնդկաձավար
Տրիպտոֆան 0.049mg 0.031mg Հնդկաձավար
Տրեոնին 0.129mg 0.096mg Հնդկաձավար
Իզոլեյցին 0.127mg 0.116mg Հնդկաձավար
Լեյցին 0.212mg 0.222mg Բրինձ
Լիզին 0.172mg 0.097mg Հնդկաձավար
Մեթիոնին 0.044mg 0.063mg Բրինձ
Ֆենիլալանին 0.133mg 0.144mg Բրինձ
Վալին 0.173mg 0.164mg Հնդկաձավար
Հիստիդին 0.079mg 0.063mg Հնդկաձավար
Հագեցած ճարպ 0.134g 0.077g Բրինձ
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.188g 0.088g Հնդկաձավար
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.188g 0.076g Հնդկաձավար

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Հնդկաձավար Բրինձ
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Հնդկաձավար
13%
Բրինձ
Mineral Summary Score
24%
Հնդկաձավար
22%
Բրինձ

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Հնդկաձավար
Հնդկաձավար is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is lower in Շաքար?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Շաքար (difference - 0.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Բրինձ
Բրինձ is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.057g)
Which food is cheaper?
Բրինձ
Բրինձ is cheaper (difference - $1.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Հնդկաձավար - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170686/nutrients
  2. Բրինձ - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168878/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: