Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6550%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +197%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +29250%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +197%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +29250%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +260%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +46.7%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +260%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +46.7%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Starburst
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 2.6g 0.41g 3 musketeers
Ճարպեր 12.75g 8.21g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 436kcal 408kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 58.12g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 0mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.01mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 1mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 5mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 2mg 3 musketeers
Նատրիում 194mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.55mg 0mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.012mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.015mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 0.8µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 1IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.33mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.034mg 0.001mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0.002mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0.005mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0.035mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 1µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 2.1µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.129g 0.141g 3 musketeers
Հագեցած ճարպ 8.646g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
18%
Starburst
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 8.77g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 192mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.868g)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: