Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 71
հավասար Նատրիում - 188
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 71
հավասար Նատրիում - 188

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.2%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Rolo
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 67.05g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 5.08g Rolo
Ճարպեր 12.75g 20.93g Rolo
Ածխաջրեր 77.77g 67.95g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 474kcal Rolo
Շաքար 66.89g 63.93g Rolo
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0.9g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.67mg 0.42mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 0mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 71mg Rolo
Կալիում 133mg 188mg Rolo
Նատրիում 194mg 188mg Rolo
Ցինկ 0.55mg 0mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 20µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.98mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.2mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.034mg 0.02mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.23mg 0.04mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 2.9µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 5mg 12mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g 0g Rolo
Հագեցած ճարպ 8.646g 14.542g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 2.104g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0.265g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
10%
Rolo
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rolo
Rolo is lower in Շաքար (difference - 2.96g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.896g)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: