Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +684.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +684.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +473.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +119.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.3%
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +154%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +473.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +119.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +123.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight M&Ms Peanut
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 56.78g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 9.57g M&Ms Peanut
Ճարպեր 11.9g 26.13g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 79.53g 60.48g After eight
Կալորիականություն 432kcal 515kcal M&Ms Peanut
Շաքար 66.6g 50.75g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 13mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 0.57mg 1.16mg M&Ms Peanut
Մագնեզիում 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 1mg 50mg After eight
Ցինկ 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 0IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 0µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին B1 0.063mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.106mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 3.362mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg M&Ms Peanut
Folate, total 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 0mg 8mg After eight
Տրանս ճարպ 0g 0.328g After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 10.169g After eight
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
3%
After eight
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 15.85g)
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 49mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.839g)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: