Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +146.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
հավասար Կալիում - 343
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +70.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +146.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
հավասար Կալիում - 343

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +136.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.62
հավասար Վիտամին B6 - 0.1
հավասար Folate, total - 50
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +136.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.62
հավասար Վիտամին B6 - 0.1
հավասար Folate, total - 50

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.2%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.2%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.6%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +193.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +192.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 51.76g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 10.24g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 59.86g 55.36g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 53.25g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 69mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 0.49mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 88mg 62mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 161mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 343mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 357mg Reese's pieces
Ցինկ 1.15mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.41mg 0.24mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 0IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 0µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.99mg 0.15mg Reese's pieces
Վիտամին C 0mg 0.3mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.18mg 0.16mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.11mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 4.49mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.11mg 0.1mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 50µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.26µg Reeses cups
Վիտամին K 5.9µg 2µg Reese's pieces
Խոլեստերին 0mg 6mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
30%
Reese's pieces
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 6.08g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.69g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 163mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: