Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +191.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 194
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +191.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +91%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Նատրիում - 194

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +15050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +84.4%
հավասար Վիտամին E - 0.99
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +15050%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +84.4%
հավասար Վիտամին E - 0.99

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +360%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.6%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +360%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +112%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +609.4%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +112%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +609.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Reese's pieces
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 56.86g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 20.93g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 67.95g 59.86g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 63.93g 53.25g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 3g Reese's pieces
Կալցիում 145mg 69mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.49mg Reese's pieces
Մագնեզիում 0mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 71mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 188mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 188mg 194mg Rolo
Ցինկ 0mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0µg 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 121IU 0IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 0µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.99mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.12mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 0.04mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 0µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.33µg 0.11µg Rolo
Choline, total 20.1mg 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 3.2µg 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 12mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 14.542g 16.42g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
13%
Rolo
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.878g)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 10.68g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: