Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +540%
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +540%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Raisinets
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 68.8g Raisinets
Սպիտակուցներ 12.46g 4.4g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 17g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 71g Raisinets
Կալորիականություն 497kcal 422kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g 59g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 3g 2.2g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 85mg Raisinets
Երկաթ 0.49mg 1.2mg Raisinets
Մագնեզիում 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg Reese's pieces
Կալիում 359mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 33mg Raisinets
Ցինկ 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 0IU 77IU Raisinets
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0mg 1.6mg Raisinets
Վիտամին B1 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 0mg 11mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0g 0.08g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 11g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 5.75g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 161mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.42g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: